Voorwaarden & Huisregels

VOORWAARDEN

 1. Na het invullen van het offerteformulier ontvang je vrijblijvend een prijs. Dit is geen reservering en verplicht tot niets. Als je hierna niets meer doet, gebeurt er ook niets!
 2. Als je hier wel op reageert, telefonisch of per mail, en de bus reserveert, dan is er sprake van een overeenkomst. Vanaf dat moment ben je ook 30 % van de ritprijs verschuldigd als je afbelt. Denk dus goed na voordat je reserveert!!
 3. Alles wat er in de bus vernield wordt komt voor rekening van de huurder. Als huurder ben je dus verantwoordelijk voor je groep!
 4. De Feestbus houdt zich niet verantwoordelijk voor gevolgschade welke ontstaat door vertragingen van welke aard dan ook. Natuurlijk zullen we er wel altijd alles aan doen om te zorgen dat iedereen op tijd op zijn bestemming is.
 5. Neem niet meer dan 43 mensen mee per bus. Onze chauffeurs zullen er niet meer in de bus laten! Passagiers die tijdens de rit niet op een stoel zitten, doen dit op eigen risico.
 6. De Feestbus is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van ongevallen die ontstaan zijn doordat mensen niet op een stoel zaten.

NB: Mocht om wat voor reden dan ook een evenement afgelast worden, en u annuleert de bus, dan gelden de normale annuleringskosten.
Deze zijn: annuleren meer dan 72 uur voor vertrek, 30% van het totaal bedrag, binnen 48 uur voor vertrek 70% van het totaalbedrag, en binnen 24 uur voor vertrek het volledige bedrag.

HUISREGELS

 1. Defeestbus.nl heeft altijd een flinke gevarieerde voorraad gekoelde drankjes aan boord. Deze drank is nooit bij de prijs inbegrepen en moet altijd aan het eind van de rit met de chauffeur afgerekend worden. Zelf meegebrachte eet en drinkenswaren mogen niet meegenomen worden in defeestbus.nl.
 2. Lege blikjes en afval horen vanzelfsprekend in de afvalbakken.
  Braken in de bus kost €50 per incident. We spreken van een nieuw incident als tussen het eerste en tweede incident voldoende gelegenheid is geweest om een zakje of iets dergelijks te pakken.
 3. Defeestbus.nl doet er alles aan om de veiligheid van haar passagiers en medeweggebruikers te waarborgen, derhalve wordt misbruik van de noodhendels van de dakluiken en deuren nimmer getolereerd en leidt dit tot onherroepelijk tot staken van de rit, omdat de veiligheid van medeweggebruikers en passagiers dan niet meer gegarandeerd kan worden.
 4. Voor uw eigen veiligheid is het niet toegestaan om te staan op het meubilair, net als buiten de bus steken van lichaamsdelen. Het is ten strengste verboden zich op het dak van de bus te begeven, dit is een reden voor uitsluiting van de reis.
 5. Vernieling en bekladden van de bus interieur danwel exterieur leidt niet tot het verhogen van de feestvreugde. Wijs je medereiziger hierop! De reparatie rekening gaat altijd naar de huurder en loopt al snel in de honderden euro’s.
 6. Vettigheid, nootjes, chips, zoutjes, confetti etc. zijn niet toegestaan.
 7. De chauffeur heeft ten alle tijde het recht om mensen van verdere deelname aan de reis uit te sluiten als zij zich agressief, asociaal of hufterig gedragen.
 8. Het is ten strengste verboden om in de feestbus drugs te gebruiken, mee te nemen, en of te verhandelen.

 

 

Download onze voorwaarden als PDF